Mensendieck klinikken

Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS er heleid av Volvat Medisinske Senter. Mensendieck Klinikken er Volvats Fysioterapiavdeling i Oslo og består av 14 behandlere som alle er fysioterapeuter. Av disse er 2 Manuellterapeuter og 2 Psykomotoriske fysioterape

Etter Mensendieckmetoden gis pasienten behandling for sine symptomer/plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. Målet med behandlingen er redusert smerte og bedring av funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster.

For å nå dette målet, gis pasienten innsikt i de fysiske årsakssammenhenger, såvel som fysiske og sosiale faktorer, og hvordan disse forhold influerer på kroppsholdning og dermed kroppsbelastning.

Mensendieck fysioterapi er en aktiv øvelsesterapi, der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse.

Mensendieck fysioterapi er også en forebyggende metode i det du lærer hva du selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet.

Mensendieck metoden kan sees som en prosess som inneholder følgende elementer:

Timebestilling

Mandag-fredag
08.00-20.00

Gym:

tel: 91 86 87 19

På telefon:

22 95 75 00 / 23 68 25 00


Bestill time